I denne ansvarsfraskrivelsen gjelder følgende definisjoner:

 • nettstedet: domenenavn www.itts.nu;
 • utgiveren: ITTS;
 • bruk; inkludert å laste, logge på, hente, konsultere, lese, se, lytte, redigere, fylle ut (skjemaer), sende, (midlertidig) kopiere, lagre, overføre, distribuere, bruke tjenester, utføre handlinger (som kjøp, leie);
 • du: enten du representerer en fysisk eller juridisk person som bruker nettstedet;
 • innholdet: inkludert tekst, bilder, hyperkoblinger, lyd- og/eller videofragmenter og/eller andre objekter;
 • skade: direkte eller indirekte skader av noe slag, inkludert tapte data, virksomhet, inntekt, fortjeneste eller annen økonomisk ulempe.

Følgende gjelder for dette nettstedet:

 1. Ved å bruke dette nettstedet godtar du denne ansvarsfraskrivelsen.
 2. Utgiveren gjør sitt ytterste for å jevnlig oppdatere og/eller supplere innholdet på nettstedet. Til tross for denne omsorgen og oppmerksomheten, er det mulig at innholdet er ufullstendig og/eller feil.
 3. Utgiveren leverer innholdet på nettstedet i den tilstanden det faktisk er, uten garanti for forsvarlighet, egnethet for et bestemt formål eller annet. Innholdet er ment for både forretnings- og privat bruk.
 4. Utgiveren er ikke ansvarlig for skade, eller trussel om skade, som oppstår som følge av eller på noen måte har sammenheng med bruk av nettstedet eller manglende evne til å konsultere nettstedet.
 5. Utgiveren kan endre eller avslutte nettstedet (eller få det endret eller avsluttet) etter eget skjønn og når som helst, med eller uten forvarsel. Utgiveren er ikke ansvarlig for konsekvensene av endring eller oppsigelse av nettstedet.
 6. I henhold til denne ansvarsfraskrivelsen er ikke utgiveren ansvarlig for de koblede filene til tredjeparter på nettstedet. Disse koblingene utgjør ikke ratifisering av disse filene.
 7. Uautorisert eller upassende bruk av nettsiden eller dens innhold kan være et brudd på immaterielle rettigheter, forskrifter vedrørende personvern, publisering og/eller kommunikasjon i ordets videste forstand. Du er ansvarlig for alt du overfører fra nettstedet.
 8. Utgiveren forbeholder seg retten til å nekte deg tillatelse til å bruke nettstedet og/eller visse tjenester som tilbys på nettstedet. Deretter kan utgiveren overvåke tilgangen til nettstedet.
 9. Du vil beskytte og holde utgiveren, dens ansatte, representanter, rettighetshavere, handelspartnere og forfatteren av denne ansvarsfraskrivelsen skadesløs mot rettslige og utenrettslige tiltak, fordømmelser, etc., inkludert kostnader for rettshjelp, regnskapsførere osv. som er fastsatt av tredjeparter som et resultat av, eller relatert til din bruk av nettstedet, ditt brudd på lover, forskrifter eller andres rettigheter.

Mer informasjon
Spørsmål angående nettstedet skal rettes til utgiveren.

Opphavsrett ©
Alle rettigheter forbeholdt.
Dette nettstedet og informasjonen som er publisert på dette nettstedet må ikke reproduseres og/eller offentliggjøres i sin helhet eller delvis ved trykk eller fotokopi eller ved lagring på en elektronisk databærer eller på noen annen måte, uten skriftlig forhåndssamtykke fra ITTS.