ITTS, språkkurs i nederlandsk, gresk og norsk.

ITTS - International Text and Translation Services tilbyr individuelle språkkurs gresk, norsk og nederlandsk for engelsktalende.

Kursform
Privattimer, individuelt eller i små grupper opp til seks personer. Kurset tar for seg kommunikasjon, grammatikk, lesing og skriving. I tillegg er det lagt opp til at eventuelle spørsmål og svar samt lekser kan sendes og rettes via e-post. Timen kan dermed brukes til kommunikasjon og undervisning. Det er også mulig å følge undervisningen eksternt via Skype.

Sted
Ermelo. Unntaksvis hjemme hos kursdeltagere. (Nederland)

Lærebøker
Valgfritt. Mulighet til å låne bøker.

Pris
€ 30,- pr person pr time. Inkl. e-posttjeneste, ekskl. mva. Med flere deltakere pris etter avtale. Reisegodtgjørelse € 0,36 pr km.