ITTS, tekst og oversettelse, engelsk, nederlandsk, gresk, norsk og tysk.

ITTS - International Text and Translation Services er spesialisert i å skrive og oversette tekster til brosjyrer, bøker, artikler og nettsider, skrive om og korrigere tekster og oversette tekster og offisielle dokumenter til engelsk, nederlandsk, gresk, norsk og tysk.