Vi tilbyr også språkkurs i nederlandsk, gresk, tyrkisk og norsk.

Kursform:
Privattimer, individuelt eller i små grupper opp til seks personer. Kurset tar for seg kommunikasjon, grammatikk, lesing og skriving. I tillegg er det lagt opp til at eventuelle spørsmål og svar samt lekser kan sendes og rettes via e-post. Timen kan dermed brukes til kommunikasjon og undervisning. Det er også mulig å følge undervisningen eksternt via Skype.

Sted:
Ermelo/Putten. Unntaksvis hjemme hos kursdeltagere.

Lærebøker:
Valgfritt. Mulig å låne bøker.

Pris:
€ 30, - pr person pr time. Inkl.  e-posttjeneste, ekskl. mva. Med flere deltakere pris etter avtale.
Reisegodtgjørelse  € 0,36 pr km.