Uzmanlık alanlarımız broşür, kitap, makale ve websiteleri için metin yazmak ve çeviri yapmak, metin düzeltmek ve tekrar yazmak ve resmi belgeleri İngilizce, Hollandaca, Yunanca, Norveçce, Türkçe ve Almanca'ya çevirmektir.